16 th April, 2018

Uudenlaisia ekosysteemejä ja organisoitumisen muotoja syntyy myös yksityisen ja julkisen toiminnan rajapintaan. Hybridiorganisaatioita tutkinut Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun professori Jan-Erik Johanson kertoo, että parhaimmillaan näissä organisaatioissa on kyky vastata sekä poliittisiin vaatimuksiin että asiakkaiden kysyntään. Tämä kuitenkin edellyttää, että organisaatiot ajattelevat toimintansa arvonluontia uudella tavalla.

 

New types of ecosystems and forms of organization also arise in the interface between private and public activities. Professor Jan-Erik Johanson, a professor at Tampere University, says that at their best these organizations have the ability to respond to both political wishes and customer demand. However, this requires that organizations think their value creation in a novel fashion.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *